„Szanując tradycję obsługujemy nowocześnie”


  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  


„W 2001 roku powołałem do życia Kancelarię Adwokacką, która skupiała się na obsłudze podmiotów postępowania karnego oraz świadczeniem usług w zakresie obsługi prawnej małych i średnich przedsiębiorstw. Moim zamiarem było zbudowanie podmiotu świadczącego nowoczesną obsługę prawną, ale osadzonego w głębokim poszanowaniu zasad etyki adwokackiej oraz tradycji Adwokatury Polskiej. Przez ostatnie 15 lat zebraliśmy bagaż doświadczeń, które obecnie pozwalają na obsługę prawną w znacznie szerszym zakresie. Obecnie dzięki ambitnemu zespołowi fachowców oraz współpracy z kancelariami prawnymi z regionu płockiego oraz całej Polski udaje nam się tworzyć kompleksową ofertę pozwalającą na obsługę szerokiej gamy podmiotów zarówno przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. Stale modyfikujemy naszą ofertę i dostosowujemy ją do realiów rynku – czyli Państwa wymagań, nie zapominając o wyjątkowej tradycji i historii Adwokatury Polskiej.”


  
  
  

Adwokat Marcin Piotrowski  

  
  
  


  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

      Obecnie nasza Kancelaria obsługuje podmioty gospodarcze, instytucje oraz osoby fizyczne głównie z terenu Mazowsza. Obsługujemy kompleksowo małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa oraz podmioty gospodarcze o różnej strukturze właścicielskiej, także instytucje państwowe i gminne. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami oraz organami administracji państwowej z terenu całego kraju w bardzo szerokim zakresie. Prowadzimy także w imieniu i na rzecz naszych Mandantów negocjacje będąc wyznawcami teorii, że najlepszy interes to taki, kiedy obydwie strony stosunku zobowiązaniowego są zadowolone, a współpraca korzystna i długotrwała.
      Jesteśmy stałym Partnerem Biznesowym Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. w ramach realizacji programu usług własnych PPP-T S.A., co potraktowaliśmy jako duże wyróżnienie pozwalające na znalezienie się w towarzystwie znakomitych podmiotów predysponowanych do obsługi podmiotów współpracujących w sposób stały z PPP-T S.A. w Płocku. Kancelaria współpracuje z Centrum Przedsiębiorczości Przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
      Pomagamy w podejmowaniu właściwych decyzji młodym, kreatywnym osobom, oferując wsparcie oraz doświadczenie. Doradzamy sportowcom, wynalazcom negocjując na ich rzecz kontrakty oraz dbając o zabezpieczenie pod względem prawnym transakcji.
      W trosce o najwyższe standardy obsługi prawnej, jakie staramy się świadczyć, zwracamy szczególną uwagę na zachowanie tajemnicy adwokackiej, co jest związane m.in. z prawidłowym przechowywaniem dokumentów naszych Mocodawców. Cały personel został szczegółowo przeszkolony w aspekcie poszanowania powierzanych nam wrażliwych danych. O prawidłowy obieg dokumentów dba specjalista ds. archiwizacji. Posiadamy pomieszczenie do przechowywania dokumentów o szczególnym znaczeniu dla naszych Klientów i na życzenie Klienta deponujemy dokumenty pod specjalnym nadzorem. W naszej pracy bardzo istotna jest skuteczność podejmowanych przez nas działań, co często związane jest z podejmowaniem szybkich decyzji w interesie naszych Partnerów, jak również współpraca z innymi kancelariami prawnymi świadczącymi usługi w zakresie doradztwa podatkowego, kancelariami radców prawnych i adwokatów z całej Polski. Szczególnie cenimy sobie modelową wręcz współpracę z kancelarią komorniczą, która pozwala na skuteczne uruchamianie narzędzi prawnych celem prawidłowego prowadzenia windykacji.
      Dostrzegamy konieczność stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie windykacji wierzytelności. Zdobyte doświadczenie w procesach karnych pozwala nam stosować niestandardowe rozwiązania i narzędzia prawne z obszaru prawa karnego, co znacznie zwiększa efektywność działań windykacyjnych.
      Mamy świadomość, iż bardzo często czas to pieniądz, stąd też niezwykle istotnym pozostaje prawidłowa komunikacja z naszymi Klientami. Z tego też powodu zdecydowaliśmy się na organizowanie szkoleń dla kadry menadżerskiej oraz pracowników naszych Partnerów, co bez wątpienia wpływa na polepszenie komunikacji oraz wskaźnika skuteczności naszych działań prawnych. Ku naszej radości tego typu inicjatywy spotykały się w przeszłośći i spotykają nadal ze sporym zainteresowaniem naszych Klientów, którzy wykorzystują spotkania nie tylko do podnoszenia praktycznej wiedzy prawnej, ale również do nawiązywania bądź zacieśniania kontaktów handlowych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Współpracownicy


  
  
  

Adwokat Marcin Piotrowski

Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę magisterską pisał na temat „Pełnomocnictwo procesowe” pod kierownictwem prof. dr hab. Feliksa Zedlera. Recenzentem pracy był prof. dr hab. Krzysztof Knoppek. Następnie odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Płocku. Od 2001 roku prowadzi Kancelarię Adwokacką w swoim rodzinnym mieście, specjalizując się w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa karnego gospodarczego - prowadził szereg spraw o charakterze kryminalnym przed sądami na terenie całego kraju. Przewodniczy negocjacjom na zlecenie i na rzecz Swoich Mandantów. Zdobyte doświadczenie w dziedzinie prawa karnego pozwala mu na uruchamianie instrumentów natury karnej w skutecznym prowadzeniu spraw gospodarczych, ale także windykacyjnych. Posiada również doświadczenia związane z obsługą prawną podmiotów zagranicznych. Starannie zdobyta wiedza prawnicza jest pogłębiana poprzez aktywne uczestnictwo w szkoleniach zawodowych, zaś wieloletnia praktyka (w tym gromadzona poza granicami kraju) oraz otwartość na nowe wyzwania pomagają mu w bieżącej obsłudze Klientów. Sam jest również autorem szkoleń z zakresu prawa karnego, windykacji, mobbingu oraz technik prowadzenia negocjacji. Współpracuje z Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego w Płocku będąc prelegentem organizowanych szkoleń i warsztatów. W Okręgowej Radzie Adwokackiej w Płocku pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego. Od 2011 roku jest Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej SPR Orlen Wisła Płock.
Należy do grona przedsiębiorców współpracujących z Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem publikacji naukowych z obszaru prawa karnego i prawa karnego gospodarczego.

Adwokat Aleksandra Polińska

Po zdaniu egzaminu maturalnego i uzyskaniu świadectwa dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, podjęła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uniwersytet ukończyła w 2009 r. z oceną bardzo dobrą. W trakcie studiów poznawała arkana sztuki prawniczej praktykując w Urzędzie Miasta Płocka przy Kancelarii Prezydenta Miasta – Oddział Radców Prawnych czy w Kancelarii Radców Prawnych „Kontrakt” s.c. Chęć kontynuowania nauki była asumptem do podjęcia decyzji o rozpoczęciu studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie nt. Prawo podatkowe, które ukończyła w czerwcu 2010 roku z oceną bardzo dobrą. Równocześnie w okresie od grudnia 2009 r. do stycznia 2011 r. pracowała w Sądzie Okręgowym w Płocku, wykonując obowiązki asystenta sędziego. Następnie rozpoczęła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Płocku pod patronatem Adwokata Marcina Piotrowskiego, którego obecnie – po zdaniu egzaminu adwokackiego - jest jednym z najbliższych współpracowników. Adwokat Aleksandra Polińska zarządza zespołem prawników Kancelarii w aspekcie technicznym i wykonawczym, nadzoruje pracę aplikantów adwokackich oraz pozostałych osób. Przez klientów bardzo ceniona za nieustępliwość, determinację, wyjątkową błyskotliwość oraz umiejętność podejmowania szybkich decyzji procesowych. Cieszy się dużym uznaniem sportowców, których reprezentuje nie tylko podczas negocjacji, ale także w trakcie procesów sądowych. Już w czasie odbywania aplikacji z sukcesami prowadziła postępowania wysokiej rangi. Z uwagi na zdobytą w Kancelarii i podczas pracy dla podmiotów korpoacyjnych wiedzę praktyczną posiada bardzo duże doświadczenie w aspekcie obsługi podmiotów gospodarczych.

Adwokat Robert Kamiński

Urodził się w Płocku, gdzie ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego. Po zdaniu egzaminu maturalnego kontynuował naukę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W czasie studiów rozwijał swoje zainteresowania prawnicze, szczególnie w zakresie prawa cywilnego. Studia ukończył broniąc napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Eugeniusza Kowalewskiego pracy magisterskiej pod tytułem „Praktyki Wiatykalne a ubezpieczenie na życie” i uzyskując tytuł magistra prawa. Już w trakcie studiów był zdeterminowany, aby swoje życie zawodowe związać z Adwokaturą. W tym celu, po studiach, rozpoczął aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Płocku, którą uwieńczył zdanym egzaminem zawodowym. Zainteresowania zawodowe Roberta Kamińskiego obracają się wokół prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa rodzinnego. Poza pracą Robert Kamiński najchętniej wypoczywa uprawiając turystykę wysokogórską. Jego pasją jest również sport, szczególnie piłka ręczna, literatura oraz muzyka jazzowa i rockowa.

Adwokat Maciej Reczek

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku kontynuował naukę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 2010 r. obronił pracę magisterską pt. „Zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną śmiercią osoby najbliższej” pod kierownictwem prof. dr hab. Eugeniusza Kowalewskiego, wówczas kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego. Aktywnie uczestniczył w życiu uniwersyteckim m.in. poprzez członkostwo w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, jak i współtworząc od podstaw sekcję piłki ręcznej AZS UMK Toruń. W latach 2012 – 2015 odbył aplikację adwokacką w Płocku poznając dokładnie wszelkie praktyczne aspekty stosowania prawa. Egzamin zawodowy zdał z wyróżnieniem. Ponadto prowadzi warsztaty dotyczące prawa autorskiego oraz szkolenia dla przyszłych mediatorów. Posiada szerokie zainteresowania, takie jak: literatura, kinematografia, turystyka ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wysokogórskiej. Jest sympatykiem sportu, zwłaszcza piłki ręcznej.

Piotr Strzałkowski - Aplikant Adwokacki

Ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Płocku. Po zdaniu egzaminu maturalnego zdecydował się na studia prawnicze na Uniwersytecie w Białymstoku. W 2009 roku zakwalifikował się na odbywanie w ramach programu MOST III roku studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł magistra uzyskał w 2013 roku, broniąc z oceną bardzo dobrą pracy dyplomowej pt. „Prawo cytatu w ustawodawstwie prawnoautorskim”, którą napisał pod kierownictwem dr hab. prof. Joanny Sieńczyło - Chlabicz. Dobre wyniki uzyskane na studiach oraz chęć poszerzenia zdobytej wiedzy o umiejętności praktyczne, skłoniły go do kontynuowania prawniczej ścieżki kariery jako aplikant adwokacki Izby Adwokackiej w Płocku. Podczas aplikacji koncentrował się na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w zakresie prawa cywilnego oraz gospodarczego, współtworząc istotne opinie prawne oraz biorąc udział w negocjacjach. Prowadził warsztaty dotyczące windykacji należności, które cieszyły się sporym zainteresowaniem odbiorców. Interesuje się literaturą historyczną, klubową piłką nożną, muzyką oraz grą w szachy.

Magdalena Podleśna - Aplikant Adwokacki

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł magistra uzyskała w 2013 roku, broniąc z wynikiem dobrym pracę dyplomową pt. „Umowa o pracę a umowa zlecenie” napisaną pod kierownictwem dr hab. prof. UMK Grzegorza Goździewicza. Zainteresowanie tematyką prawa pracy, prawa rodzinnego oraz karnego stało się podstawą decyzji o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. W 2014 r. została wpisana na listę aplikantów Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku. Obecnie odbywa aplikację adwokacką pod kierunkiem Adwokata Marcina Piotrowskiego. Zdobyła spore doświadczenie biorąc udział w licznych postępowaniach sądowych, gdzie dała się poznać jako bardzo rzetelny i nieustępliwy przeciwnik. Jej największym atutem są wolicjonalia oraz ambicja. Sporządza projekty środków odwoławczych zarówno w postępowaniach karnych jak i w cywilnych, odnosząc na tym polu spore sukcesy. Prywatnie interesuje się literaturą i muzyką. 
 
 
 
 
 

Anna Wochowska

Jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. Po zdaniu matury, rozpoczęła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie pisze prace magisterską „System dozoru elektronicznego w Polsce”, pod kierownictwem prof. nadzw. dr hab. Aldony Nawój-Śleszyński. W czasie studiów rozwijała swoje zainteresowania ściśle związane z prawem karnym i prawem karnym wykonawczym przez udział w licznych konferencjach, publikacje i działalność studencką. W czasie ostatniego roku studiów odbywa praktyki pod czujnym okiem Zespołu mec. Marcina Piotrowskiego. Wykazuje spore zdolności związane z projektowaniem pism procesowych i sporządzaniem szczegółowych analiz akt postępowań. Prywatnie wielbicielka literatury i poezji Agnieszki Osieckiej, piosenki aktorskiej, a także psychologii i kognitywistyki.

Mateusz Magierski

Po zdaniu egzaminu maturalnego w 2013 roku rozpoczął studia dzienne na kierunku Informatyka specjalność Grafika komputerowa i projektowanie gier. W 2016 roku obronił pracę licencjacką pod tytułem „Wykorzystanie środowiska Unity 3D do stworzenia gry komputerowej”. Na studiach rozwinął zainteresowania w dziedzinach grafiki komputerowej, a w szczególności jej wykorzystania w aspekcie PR małych i średnich przedsiębiorstw. W Kancelarii odpowiedzialny jest za oprawę i organizację szkoleń oraz spotkań biznesowych, obsługę klienta, a także aspekty wizerunkowe. Do jego obowiązków należy nadzór nad dokumentacją o szczególnym znaczeniu. Jest autorem nowej szaty graficznej strony Kancelarii i odpowiada za jej administrowanie.
Tworzy również prezentacje używane na szkoleniach oraz spotkaniach z klientami. Zajmuje się sekretariatem, pomagając w organizacji pracy zespołu.
Jego hobby to muzyka, gry komputerowe, gra na intrumentach oraz sport, w szczególności piłka nożna.

Referencje


  
  
  

 

Aplikacja Adwokacka


  
  
  

      ,,Organizacja jest tak silna, jak jej najsłabsze ogniwo''. Biorąc pod uwagę tą mądrość staramy się, aby odbywający w naszej Kancelarii aplikację adwokacką adepci prawa mieli szansę dynamicznego rozwoju poprzez kontakt z praktyką prawniczą i to w szerokim zakresie tematycznym.
      Przykładamy wielką wagę do poziomu kształcenia i poziomu odbywanej w naszej Kancelarii aplikacji adwokackiej. Oczekujemy od aplikanta adwokackiego dużych chęci, zaangażowania oraz lojalności. W zamian oferujemy odpowiednie warunki do rozwoju młodych karier prawniczych. W obecnym roku w Kancelarii będziemy dysponować dwoma wolnymi miejscami dla aplikantów adwokackich pierwszego roku. Nabór rozpoczynamy bezpośrednio po uzyskaniu pozytywnych wyników z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów oraz kontakt telefoniczny z aplikant adwokacką Magdaleną Podleśną tel. 782-981-763
                                                                          

Praktyki Studenckie


  
  
  

      Nasza Kancelaria organizuje praktyki dla wyróżniających się studentów uczelni wyższych – ze szczególnym uwzględnieniem studentów prawa. Tym sposobem staramy się pomagać młodzieży w rozwoju oraz w podejmowaniu trafnych decyzji zawodowych w przyszłości.
      Szczególne podziękowania kierujemy na ręce: Anny Gniewkowskiej, Agaty Kołodziejskiej, Piotra Wiśniewskiego za wyjątkową rzetelność oraz chęci dotyczące samodoskonalenia się oraz zaangażowanie. Współpraca z Wami to dla nas przyjemność.

Galeria


  
  
  

  

  

  

  

  

/>

  

  

Adwokat Marcin Piotrowski

Adwokat Aleksandra Polińska

Aplikant Adwokacki Magdalena Podleśna

Adwokat Maciej Reczek

Adwokat Robert Kamiński

Aplikant Adwokacki Piotr Strzałkowski

Adwokat Aleksandra Polińska

  

  

  

  

  

  

Aktualności


  
  
  

  

25 marca 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W najbliższym numerze periodyku "Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania" wydawanym przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kaźmierza Wielkiego w Bygdoszczy ukaże się publikacja autorstwa adwokat Aleksandry Polińskiej pod tytułem "Czy kazirodztwo powinno być przestępstwem?".

Zapraszamy do lektury

  
  
  


12 marca 2017


  
  
  

13 lutego 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   13 lutego w Willi Goldsteinów w Katowicach odbyło się wyjątkowe spotkanie INFODAY społeczności TechBrainers R&D Club, przedsiębiorców oraz środowiska startupowego. Mieliśmy przyjemność wziąć w nim udział i reprezentować naszych klientów. Trzymamy kciuki aby nawiązane ciekawe kontakty handlowe zaowocowały wspólnymi przedsięwzięciami w sferze R&D.


  
  
  

6 lutego 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W imieniu całej Kancelarii składam podziękowania za udział w wykładach pt „Zarządzanie zmianami i dysfunkcje organizacyjne”, które odbyły się 2 i 3 lutego 2017 roku.

Niezmiernie mi miło, że wyraziliście Państwo zainteresowanie wyżej wymienioną problematyką, czego dowodem jest nie tylko poświęcony czas, ale przede wszystkim aktywne uczestnictwo w dyskusji.

Mam przy tym nadzieję, że przekazane spostrzeżenia wpłyną na lepsze zgłębienie materii i będą stanowiły fundament pod lepsze wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy.

Za przybycie serdeczenie dziękujemy:
- Agnieszcze Ruciak - Gmina Słupno
- Annie Brzezińskiej - IGRP
- Magdalenie Matyszewskiej - IGRP
- Katarzynie Brzezińskiej - Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku i Przychodnia Świętej Trójcy
- Marcinowi Bonisławskiemu - Multiservice
- Zbigniewowi Bednarskiemu - PPP-T S.A. w Płocku
- Pawłowi Pachniewskiemu - PPP-T S.A. w Płocku
- Radosławowi Banderze - PWSZ w Płocku
- Andrzejowi Wiśniewskiemu - Wodociągi Płockie
- Albertowi Witkowskiemu - ERAL sp. z o.o.
- Robertowi Dymitrowowi - RDS Stal
- Robertowi Synowiczowi - RDS Stal
- Magdalenie Podleśnej
- Pawłowi Różalskiemu
- Robertowi Kamińskiemu
- Maciejowi Reczkowi
- Mateuszowi Magierskiemu
- Bartoszowi Słomińskiemu

Oczywiście szczególne wyrazy wdzięczności kieruję na ręcę Pana dr hab. Jacka Pasieczengo za przygotowanie ciekawych wykładów oraz niezwykłą życzliwość, która pozwoliła na zmianę pierwotnych ustaleń i zamianę planowanych dwóch godzin wykładu na dwudniowy pobyt w Płocku.

Mam nadzieję, że dane nam będzie zrealizować jeszcze wiele przedsięwzięć, czego bardzo byśmy sobie życzyli.

Bardzo serdecznie dziękujemy.

Marcin Piotrowski

  
  
  


  
  
  

27 stycznia 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W związku z opracowaniem przez Pana inż. Sebastiana Grabowskiego własnej publikacji naukowej pt „Wzorzec masy. Sposoby wyznaczania stałej masy” - pozostajemy w nadziei, że zostanie ona opublikowana nie tylko na terenie Polski ale także i Europy. Trzymamy kciuki i życzymy kolejnych sukcesów naukowych.

  
  
  


17 stycznia 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Szanowni Państwo,
w związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszy się organizowane spotkanie z Panem dr hab. Jackiem Pasiecznym i wobec życzliwości Prelegenta informujemy, że dojdzie do zorganizowania dwóch spotkań w tej materii w datach 2.02.2017 godz 15 oraz 3.02.2017 godz 13. Poniżej plan ramowy spotkania:
  
• Źródła i obszary patologii organizacyjnych:
   - Obszar strategiczny
   - Obszar operacyjny
• Zmiana – luka efektywności:
   - Pierwszy efekt zmiany
   - Potrzeba kontroli
• Czynniki potęgujące opór wobec zmian:
   - Źródła oporu wobec zmian
   - Czynniki potęgujące opór
• Sposoby radzenia sobie z oporem wobec zmian

Bardzo dziękujemy za nadesłane potwierdzenia obecności, prosimy o punktualne przybycie.

  
  
  


  
  
  

23 grudnia 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 3 lutego 2017 roku będziemy gościć w naszej siedzibie Pana dr hab. Jacka Pasiecznego z Uniwersytetu Warszawskiego - Katedra Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania - Kierownika Zakładu Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości. Tematem spotkania będzie omówienie problematyki związanej z reorganizacją przedsiębiorstw.
      Szczegóły podamy do wiadomości w korespondencji mailowej. W przypadku dużego zainteresowania rozważymy przeniesienie spotkania do sali mogącej sprostać wymogom bądź też zorganizujemy osobno dwa spotkania następujące po sobie dzień po dniu.

Zapraszamy do uczestnictwa

  
  
  


  
  
  

23 grudnia 2016

Szanowni Państwo,
zbliżają się Święta Bożego Narodzenia a więc okres, w którym wszystkie sprawy zawodowe schodzą na dalszy plan.
Życzę Państwu, aby życie zawodowe nie przesłoniło podczas Świąt tego, co najważniejsze a więc spokoju i rodzinnej atmosfery i aby pod choinką i wokół niej nasi Bliscy znaleźli nie tylko prezenty ale również uśmiechy, uściski i wzajmene zrozumienie.
Życzę również zimowej pogody, by śnieg i ogień w kominku były dopełnieniem świątecznej atmosfery.
W imieniu swoim oraz całego zespołu.

Marcin Piotrowski                      

  
  
  

21 grudnia 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 21 grudnia 2016 roku mieliśmy przyjemność gościć w pięknym i dostojnym Zakmu w Gostyninie.
Na zaproszenie PPP-T S.A. w Płocku byliśmy współorganizatorami konferencji dotyczącej własności intelektualnej, podczas której omawiane były zagadnienia dotyczące funkcjonowania rynku własności intelektualnej w Polsce i na świecie.
      Gościliśmy Pana mgr inż. Sebastiana Grabowskiego oraz Pawła Kłobukowskiego doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego - Katedra Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania - Zakład Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości. Aspekty stricte prawne przybliżył aplikant adwokacki Piotr Strzałkowski, zaś całe spotkanie poprowadził adwokat Marcin Piotrowski.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie mając nadzieję, że udało się Państwa zaciekawić.  
  
  

14 grudnia 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   14 grudnia 2016 r. adw. Marcin Piotrowski wraz z aplikantką adwokacką Magdaleną Podleśną, wspierając akcję „Adwokatura Młodzieży” przeprowadzili warsztaty dotyczące odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej w Polsce. Tym razem warsztaty odbyły się w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Płocku. Spotkanie to miało szczególne znaczenie dla aplikant adwokackiej Magdaleny Podleśnej, gdyż miała okazję powrócić do Liceum, którego jest absolwentem i przekazać nie tylko wiedzę z zakresu prawa karnego, ale również mogła stanowić przykład realizacji marzeń i rozwoju kariery prawniczej. Z całą pewnością dla młodzieży stojącej przed wyborem swojej życiowej drogi lekcja ta była cennym doświadczeniem.
      Mamy nadzieję, że udało nam się przekazać także praktyczne aspekty odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej w Polsce. A co za tym idzie przyczynić się do popularyzacji wiedzy prawniczej.

  
  
  

9 grudnia 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W piątek, 9 grudnia 2016 roku mieliśmy przyjemność gościć w naszej siedzibie Pana Jarosława Kozłowskiego, który poprowadził spotkanie na temat „Pozyskiwanie środków zewnętrznych w ramach programów finansowanych przez instytucje na rynku pracy w 2017 roku”.
      
Gościliśmy w Kancelarii przedstawicieli IGRP w Płocku, na czele z Prezesem Krzysztofem Izmajłowiczem oraz Dyrektor Biura Anną Brzezińską, przedstawicieli Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, na czele z Panem Wiceprezesem Zarządu Pawłem Pachniewskim oraz Panią Anetę Wochowską – specjalistę ds. kadr oraz Rzecznik Etyki PPP-T S.A. w Płocku. Firmę Repro Sp. z o.o. reprezentował Prezes Zarządu Pan Wojciech Gontarek, zaś firmę ASBUD jej Właściciel Piotr Skalski.
      Z ramienia firmy „ERAL” gościliśmy Panią Prezes Magdalenę Bieniek oraz Panią Joannę Wierzbicką. Miło również nam było z powodu pierwszej wizyty w Kancelarii przedstawiciela PWSZ w Płocku Pełnomocnika Rektora ds. pozyskiwania funduszy europejskich i dotacji Panią mgr Joannę Cecelak oraz przedstawiciela firmy STOLDREW Panią Katarzynę Budnicką - specjalistę ds. kadr. W podwójnej roli wystąpił Pan Prezes Krzysztof Izmajłowicz reprezentując jako Prezes Zarządu SITA Płocka Gospodarka Komunalna.
Wielkie podziękowania należą się Panu Jarosławowi Kozłowskiemu za przygotowanie i poprowadzenie ciekawej prelekcji.


Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie mając nadzieję, że czas u nas spędzony okazał się owocnym.

  
  
  

  
  
  

2 grudnia 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniach 1-2 grudnia 2016 r. w Hotelu Warmia Park w miejscowośći Pluski koło Olsztynka odbyło się kolejne, organizowane przez Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego w Płocku szkolenie omawiające zagadnienia związane z windykacją należności. Zostało ono ponownie przygotowane i przeprowadzone przez adw. Marcina Piotrowskiego i aplikanta adwokackiego Piotra Strzałkowskiego, stanowiąc kontynuację spotkania styczniowego omawiającego tę samą tematykę.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Była to dla nas wielka przyjemność.

  
  
  

29 listopada 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Miło nam zakomunikować iż zostaliśmy wyróżnieni mianem Stałego Partnera Biznesowego PPP-T S.A. w Płocku, dzięki czemu znaleźliśmy się w wąskim gronie podmiotów współtworzących program Pakiet Usług Własnych PPP-T S.A. w Płocku.

Bardzo dziękujemy za okazane nam zaufanie. Mamy nadzieję, że sprostamy Państwa oczekiwaniom.

  
  
  

  
  
  

25 listopada 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   25 listopada 2016 r. adw. Marcin Piotrowski brał udział w III Edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. ”Przedsiębiorczość w XXI w.”, organizowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wspólnie z dr hab. Jackiem Pasiecznym, dr inż. Przemysławem Dublem i doktorantem Pawłem Kłobukowskim wystąpił na panelu plenarnym pod tytułem "Przedsiębiorczość regionalna".
      Przedmiotem spotkania było omówienie istotnych zagadnień związanych z mechanizmami stymulującymi przedsiębiorczość lokalną oraz czynnikami hamującymi jej rozwój.

  
  


  
  
  

18 listopada 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   18 listopada 2016 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Płocku, adw. Marcin Piotrowski wspólnie z aplikantem adwokackim Piotrem Strzałkowskim - będącym dumnym absolwentem tego Liceum, przeprowadzili dla uczniów klas drugich szkolenie pt. „Odpowiedzialność karna i wykonawcza w Polsce” w ramach wspierania akcji „Adwokatura Młodzieży”.
      Prowadzący zaprezentowali nie tylko ważne zagadnienia teoretyczne, ale także praktyczne aspekty stosowania prawa, za cel stawiając sobie szeroko rozumianą profilaktykę i popularyzację wiedzy prawniczej.

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.

  
  
  

30 czerwca 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W czerwcu 2016 r. w miesięczniku „Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej” został opublikowany artykuł naukowy autorstwa adw. Marcina Piotrowskiego pt. „Krytycznie o trybie ścigania przestępstwa zgwałcenia.”.
      Artykuł ten powstał dla uczczenia obchodów 40 rocznicy powstania Izby Adwokackiej w Płocku. Publikacja nawiązuje do zmian legislacyjnych związanych ze zmianą trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia i zawiera krytyczną ocęnę tej regulacji.


  
  
  

23 kwietnia 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W kwietniu 2016 r. adw. Marcin Piotrowski, adw. Maciej Reczek i adw. Robert Kamiński przeprowadzili kolejną już edycję warsztatów pt.”Mobbing”, które zostały zorganizowane dla pracowników firmy "Opeus Sp. z o.o." w siedzibie tejże Spółki.
      Zajęcia miały charakter prewencyjny i uświadamiający zagrożenia zjawiskiem oraz przybliżały sposoby jego zwalczania.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie.

  
  
  

27 lutego 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W lutym 2016 r. na łamach Gazety Wyborczej ukazał się artykuł pod tytułem „Dziwna windykacja. Dług czy próba wyłudzenia?”. Zwracamy uwagę na poruszoną materię z uwagi na fakt częstego powtarzania się podobnych sytuacji również w naszej praktyce i przestrzegamy przed pochopnymi i nierozsądnymi działaniami. Tego typu przypadki nie są bowiem odosobnione. Mamy nadzieję, że spostrzeżenia zawarte w artykule, w tym uwagi Adwokata Marcina Piotrowskiego przyczyniają się do tego, by skutecznie unikać tego typu problemów.

Zapraszamy do lektury artykułu.

  
  
  

15 stycznia 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniach 14-15 stycznia 2016 r. w Hotelu "Warmia Park" w miejscowości Pluski koło Olsztynka odbyło się organizowane przez Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego w Płocku szkolenie omawiające zagadnienia związane z windykacją należności. Zostało ono przygotowane i przeprowadzone przez adw. Marcina Piotrowskiego, adw. Aleksandrę Polińską i aplikanta adwokackiego Piotra Strzałkowskiego.
      Serdecznie dziękujemy Zarządowi IGRP w Płocku oraz Pani Annie Brzezińskiej za zaproszenie, zaś uczestnikom za liczne przybycie i niespotykaną aktywność. Niewątpliwie wysoka frekwencja oraz bardzo duże zaangażowanie są asumptem do kontynuowania omawiania wyżej wymienionych zagadnień i zgodnie z naszym zobowiązaniem, w przypadku ponownego zaproszenia - powrócimy.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.


14 października 2014

„Wszystko dobre, co się dobrze kończy”

W imieniu swoim oraz Pracowników Kancelarii opracowujących tę - jakże duże emocje budzącą sprawę, składam serdeczne podziękowania Naszym Mandantom za okazane zaufanie oraz bardzo dużo cierpliwości do Naszych poczynań.
Wspólnie z Państwem bardzo się cieszymy z tak pomyślnego zakończenia sprawy.
Na marginesie - nieco ze smutkiem, należy odnotować syndrom naszych czasów. Otóż informacje medialne o zatrzymaniu „Trzech Policjantów” były wydarzeniem dnia 28 kwietnia 2008 roku i obiegły wszystkie serwisy informacyjne czołowych polskich mediów. Informacja zaś podana po sześciu latach od tamtych zdarzeń na temat utrzymania w mocy wyroku uniewinniającego przez Sąd Apelacyjny w tej sprawie - została potraktowana niezwykle marginalnie.
Ale wszystko dobre, co się dobrze kończy.  
  
  

  

Kontakt


  
  
  

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marcin Piotrowski

ul. Obejście 22B
09-402 Płock
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

tel./fax 024/ 366-39-90
  
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

e-mail:
kancelaria.m.piotrowski@gmail.com
  
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

  Przyjęcia Interesantów:

Poniedziałek - Adwokat Maciej Reczek w godzinach: 16:00 - 18:00
lub po telefonicznym uzgodnieniu

  

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

  

Wtorek - Adwokat Aleksandra Polińska w godzinach: 16:00 - 18:00
lub po telefonicznym uzgodnieniu

  

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

  

Środa - Adwokat Robert Kamiński w godzinach: 16:00 - 18:00
lub po telefonicznym uzgodnieniu

  

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

  

Czwartek - Adwokat Marcin Piotrowski w godzinach: 16:00 - 18:00
lub po telefonicznym uzgodnieniu