„Szanując tradycję obsługujemy nowocześnie”


  
  
  


W 2001 roku powołałem do życia Kancelarię Adwokacką, która skupiała się na obsłudze podmiotów postępowania karnego oraz świadczeniem usług w zakresie obsługi prawnej małych i średnich przedsiębiorstw. Moim zamiarem było zbudowanie podmiotu świadczącego nowoczesną obsługę prawną, ale osadzonego w głębokim poszanowaniu zasad etyki adwokackiej oraz tradycji Adwokatury Polskiej. Przez ostatnie 15 lat zebraliśmy bagaż doświadczeń, które obecnie pozwalają na obsługę prawną w znacznie szerszym zakresie. Obecnie dzięki ambitnemu zespołowi fachowców oraz współpracy z kancelariami prawnymi z regionu płockiego oraz całej Polski udaje nam się tworzyć kompleksową ofertę pozwalającą na obsługę szerokiej gamy podmiotów zarówno przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. Stale modyfikujemy naszą ofertę i dostosowujemy ją do realiów rynku – czyli Państwa wymagań, nie zapominając o wyjątkowej tradycji i historii Adwokatury Polskiej.


  
  
  

Adwokat Marcin Piotrowski  

  
  
  


      Obecnie nasza Kancelaria obsługuje podmioty gospodarcze, instytucje oraz osoby fizyczne głównie z terenu Mazowsza. Obsługujemy kompleksowo małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa oraz podmioty gospodarcze o różnej strukturze właścicielskiej. Posiadamy także doświadczenie w zakresie obsługi podmiotów z trzeciego sektora (NGO) a także instytucji państwowych i gminnych. Reprezentujemy naszych Klientów przed sądami oraz organami administracji państwowej z terenu całego kraju w bardzo szerokim zakresie. Prowadzimy także w imieniu i na rzecz naszych Mandantów negocjacje będąc wyznawcami teorii, że najlepszy interes to taki, kiedy obydwie strony stosunku zobowiązaniowego są zadowolone, a współpraca korzystna i długotrwała.
      Jesteśmy stałym Partnerem Biznesowym Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. w ramach realizacji programu usług własnych PPP-T S.A., co potraktowaliśmy jako duże wyróżnienie pozwalające na znalezienie się w towarzystwie znakomitych podmiotów predysponowanych do obsługi podmiotów współpracujących w sposób stały z PPP-T S.A. w Płocku. Kancelaria współpracuje z Centrum Przedsiębiorczości Przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
      Pomagamy w podejmowaniu właściwych decyzji młodym, kreatywnym osobom, oferując wsparcie oraz doświadczenie. Doradzamy sportowcom, wynalazcom negocjując na ich rzecz kontrakty oraz dbając o zabezpieczenie pod względem prawnym transakcji.
      W trosce o najwyższe standardy obsługi prawnej, jakie staramy się świadczyć, zwracamy szczególną uwagę na zachowanie tajemnicy adwokackiej, co jest związane m.in. z prawidłowym przechowywaniem dokumentów naszych Mocodawców. Cały personel został szczegółowo przeszkolony w aspekcie poszanowania powierzanych nam wrażliwych danych. O prawidłowy obieg dokumentów dba specjalista ds. archiwizacji. Posiadamy pomieszczenie do przechowywania dokumentów o szczególnym znaczeniu dla naszych Klientów i na życzenie Klienta deponujemy dokumenty pod specjalnym nadzorem. W 2018 roku w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6/79 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE 1. 119, s.1) braliśmy udział w szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych, których celem było jak najlepsze rozwiązanie w przyszłości problemów naszych Partnerów Biznesowych. Obecnie jesteśmy przygotowani do obsług naszych Klientów w powyższym zakresie. W naszej pracy bardzo istotna jest skuteczność podejmowanych przez nas działań, co często związane jest z podejmowaniem szybkich decyzji w interesie naszych Partnerów, jak również współpraca z innymi kancelariami prawnymi świadczącymi usługi w zakresie doradztwa podatkowego, kancelariami radców prawnych i adwokatów z całej Polski a także z biurem rzecznika patentowego. Szczególnie cenimy sobie modelową wręcz współpracę z kancelarią komorniczą, która pozwala na skuteczne uruchamianie narzędzi prawnych celem prawidłowego prowadzenia windykacji.
      Dostrzegamy konieczność stosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie windykacji wierzytelności. Zdobyte doświadczenie w procesach karnych pozwala nam stosować niestandardowe rozwiązania i narzędzia prawne z obszaru prawa karnego, co znacznie zwiększa efektywność działań windykacyjnych.
      Mamy świadomość, iż bardzo często czas to pieniądz, stąd też niezwykle istotnym pozostaje prawidłowa komunikacja z naszymi Klientami. Z tego też powodu zdecydowaliśmy się na organizowanie szkoleń dla kadry menadżerskiej oraz pracowników naszych Partnerów, co bez wątpienia wpływa na polepszenie komunikacji oraz wskaźnika skuteczności naszych działań prawnych. Ku naszej radości tego typu inicjatywy spotykały się w przeszłośći i spotykają nadal ze sporym zainteresowaniem naszych Klientów, którzy wykorzystują spotkania nie tylko do podnoszenia praktycznej wiedzy prawnej, ale również do nawiązywania bądź zacieśniania kontaktów handlowych.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Współpracownicy


  
  
  

Adwokat Marcin Piotrowski

Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoją pracę magisterską pisał na temat „Pełnomocnictwo procesowe” pod kierownictwem prof. dr hab. Feliksa Zedlera. Recenzentem pracy był prof. dr hab. Krzysztof Knoppek. Następnie odbył aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Płocku. Od 2001 roku prowadzi Kancelarię Adwokacką w swoim rodzinnym mieście, specjalizując się w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa karnego gospodarczego - prowadził szereg spraw o charakterze kryminalnym przed sądami na terenie całego kraju. Przewodniczy negocjacjom na zlecenie i na rzecz Swoich Mandantów. Zdobyte doświadczenie w dziedzinie prawa karnego pozwala mu na uruchamianie instrumentów natury karnej w skutecznym prowadzeniu spraw gospodarczych, ale także windykacyjnych. Posiada również doświadczenia związane z obsługą prawną podmiotów zagranicznych. Starannie zdobyta wiedza prawnicza jest pogłębiana poprzez aktywne uczestnictwo w szkoleniach zawodowych, zaś wieloletnia praktyka (w tym gromadzona poza granicami kraju) oraz otwartość na nowe wyzwania pomagają mu w bieżącej obsłudze Klientów. Sam jest również autorem szkoleń z zakresu prawa karnego, windykacji, mobbingu oraz technik prowadzenia negocjacji. Współpracuje z Izbą Gospodarczą Regionu Płockiego w Płocku będąc prelegentem organizowanych szkoleń i warsztatów. W Okręgowej Radzie Adwokackiej w Płocku pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego. W latach 2011 - 2017 był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej SPR Orlen Wisła Płock.
Należy do grona przedsiębiorców współpracujących z Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Jest autorem publikacji naukowych z obszaru prawa karnego i prawa karnego gospodarczego.

Adwokat Aleksandra Polińska

Po zdaniu egzaminu maturalnego i uzyskaniu świadectwa dojrzałości w Liceum Ogólnokształcącym im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku, podjęła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uniwersytet ukończyła w 2009 r. z oceną bardzo dobrą. W trakcie studiów poznawała arkana sztuki prawniczej praktykując w Urzędzie Miasta Płocka przy Kancelarii Prezydenta Miasta – Oddział Radców Prawnych czy w Kancelarii Radców Prawnych „Kontrakt” s.c. Chęć kontynuowania nauki była asumptem do podjęcia decyzji o rozpoczęciu studiów podyplomowych na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie nt. Prawo podatkowe, które ukończyła w czerwcu 2010 roku z oceną bardzo dobrą. Równocześnie w okresie od grudnia 2009 r. do stycznia 2011 r. pracowała w Sądzie Okręgowym w Płocku, wykonując obowiązki asystenta sędziego. Następnie rozpoczęła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Płocku pod patronatem Adwokata Marcina Piotrowskiego, którego obecnie – po zdaniu egzaminu adwokackiego - jest jednym z najbliższych współpracowników. Adwokat Aleksandra Polińska zarządza zespołem prawników Kancelarii w aspekcie technicznym i wykonawczym, nadzoruje pracę aplikantów adwokackich oraz pozostałych osób. Przez klientów bardzo ceniona za nieustępliwość, determinację, wyjątkową błyskotliwość oraz umiejętność podejmowania szybkich decyzji procesowych. Cieszy się dużym uznaniem sportowców, których reprezentuje nie tylko podczas negocjacji, ale także w trakcie procesów sądowych. Już w czasie odbywania aplikacji z sukcesami prowadziła postępowania wysokiej rangi. Z uwagi na zdobytą w Kancelarii i podczas pracy dla podmiotów korpoacyjnych wiedzę praktyczną posiada bardzo duże doświadczenie w aspekcie obsługi podmiotów gospodarczych. Jest autorem licznych publikacji naukowych z zakresu prawa karnego, gospodarczeko oraz prawa pracy.

Adwokat Robert Kamiński

Urodził się w Płocku, gdzie ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego. Po zdaniu egzaminu maturalnego kontynuował naukę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W czasie studiów rozwijał swoje zainteresowania prawnicze, szczególnie w zakresie prawa cywilnego. Studia ukończył broniąc napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Eugeniusza Kowalewskiego pracy magisterskiej pod tytułem „Praktyki Wiatykalne a ubezpieczenie na życie” i uzyskując tytuł magistra prawa. Już w trakcie studiów był zdeterminowany, aby swoje życie zawodowe związać z Adwokaturą. W tym celu, po studiach, rozpoczął aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Płocku, którą uwieńczył zdanym egzaminem zawodowym. Zainteresowania zawodowe Roberta Kamińskiego obracają się wokół prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa rodzinnego. Poza pracą Robert Kamiński najchętniej wypoczywa uprawiając turystykę wysokogórską. Jego pasją jest również sport, szczególnie piłka ręczna, literatura oraz muzyka jazzowa i rockowa.

Adwokat Maciej Reczek

Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku kontynuował naukę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 2010 r. obronił pracę magisterską pt. „Zadośćuczynienie za krzywdę spowodowaną śmiercią osoby najbliższej” pod kierownictwem prof. dr hab. Eugeniusza Kowalewskiego, wówczas kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego. Aktywnie uczestniczył w życiu uniwersyteckim m.in. poprzez członkostwo w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, jak i współtworząc od podstaw sekcję piłki ręcznej AZS UMK Toruń. W latach 2012 – 2015 odbył aplikację adwokacką w Płocku poznając dokładnie wszelkie praktyczne aspekty stosowania prawa. Egzamin zawodowy zdał z wyróżnieniem. Ponadto prowadzi warsztaty dotyczące prawa autorskiego oraz szkolenia dla przyszłych mediatorów. Posiada szerokie zainteresowania, takie jak: literatura, kinematografia, turystyka ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wysokogórskiej. Jest sympatykiem sportu, zwłaszcza piłki ręcznej.

Adwokat Magdalena Podleśna

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tytuł magistra uzyskała w 2013 roku, broniąc z wynikiem dobrym pracę dyplomową pt. „Umowa o pracę a umowa zlecenie” napisaną pod kierownictwem dr hab. prof. UMK Grzegorza Goździewicza. Zainteresowanie tematyką prawa pracy, prawa rodzinnego oraz karnego stało się podstawą decyzji o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. W 2014 r. została wpisana na listę aplikantów Okręgowej Rady Adwokackiej w Płocku. Obecnie odbywa aplikację adwokacką pod kierunkiem Adwokata Marcina Piotrowskiego. Zdobyła spore doświadczenie biorąc udział w licznych postępowaniach sądowych, gdzie dała się poznać jako bardzo rzetelny i nieustępliwy przeciwnik. Jej największym atutem są wolicjonalia oraz ambicja. Sporządza projekty środków odwoławczych zarówno w postępowaniach karnych jak i w cywilnych, odnosząc na tym polu spore sukcesy. Brała udział jako jedna ze współprowadzących w kursie przygotowawczym organizowanym przez Izbę Gospodarcza Regionu Płockiego(IGRP) do egzaminu na członków Rady Nadzorczej. W kwietniu 2018 roku odbywała szkolenia związane z tematyką RODO, które pozwoliły Jej na zdobycie szerokiej wiedzy praktycznej co pozwoliło na prowadzenie instruktarzy dla przedsiębiorców odnośnie wprowadzenia RODO. Wiedza ta obecnie jest wprowadzana w zakresie rozwiązań problemów związanych z ochroną danych osobowych związanych ze zmianami w polskim systemie prawa po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6/79 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE 1. 119, s.1). Prywatnie interesuje się literaturą i muzyką.

Anna Wochowska - Aplikant Adwokacki

Jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. Po zdaniu matury, rozpoczęła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie obroniła pracę magisterską pt. „System dozoru elektronicznego w Polsce w latach 2007-2017”, pod kierownictwem prof. nadzw. dr hab. Aldony Nawój-Śleszyński. Już na studiach ujawniły się jej zainteresowania działalnością naukową i publikacyjną. Jest autorem kilku artykułów, które publikowano na łamach różnych czasopism. W czasie studiów rozwijała swoje zainteresowania ściśle związane z prawem karnym i prawem karnym wykonawczym poprzez udział w licznych konferencjach, publikacje i działalność studencką. Już na piątym roku studiów magisterskich związała się z Kancelarią Adwokacką adw. Marcina Piotrowskiego, pod którego opieką dydaktyczną odbywała praktyki. Zebrane doświadczenia praktyczne wykorzystała podczas pisania i obrony pracy magisterskiej. Już na wstępnym etapie wykazywała spore zdolności związane z projektowaniem pism procesowych i sporządzaniem szczegółowych analiz akt postępowań. W roku 2017 z powodzeniem zdała egzamin wstępny na aplikację adwokacką, którą obecnie odbywa pod patronatem adwokata Marcina Piotrowskiego. w ramach aplikacji uczestniczyła w zajęciach dydaktycznych z zakresu mobbingu, gdzie dała się poznać jako świetny mówca i sprawny nauczyciel. W 2018 brała udział w szkoleniach związanych z tematyką RODO. Wiedza ta obecnie jest wprowadzana w zakresie rozwiązań problemów związanych z ochroną danych osobowych związanych ze zmianami w polskim systemie prawa po wejściu w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6/79 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE 1. 119, s.1).Prywatnie wielbicielka literatury i poezji Agnieszki Osieckiej, piosenki aktorskiej, a także psychologii i kognitywistyki.

Paweł Różalski - Aplikant Adwokacki

Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Płocku. Swoją teoretyczną wiedzę z zakresu prawa, nabywał na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, gdzie w 2016 r., obronił pracę magisterską, pt. ,,Prawno-kryminalistyczna problematyka oględzin miejsca zabójstwa”, pod kierownictwem dr hab. Bronisława Młodziejowskiego prof. UWM. W latach 2016-2017 rozpoczął praktykę, a następnie staż na stanowisku asystent prawny, pod dydaktycznym kierownictwem mec. Roberta Kamińskiego. Pozyskane w ten sposób doświadczenie pozwoliło na podjęcie decyzji o zdawaniu egzaminu na aplikację adwokacką w efekcie czego uzyskał pozytywny wynik pozwalający na rozpoczęcie aplikacji w okręgowej radzie adwokackiej w Płocki. Obecnie poszerza swoje umiejętności praktyczne czynnie uczestnicząc w sporządzaniu projektów opinii prawnych, umów, bierze udział w negocjacjach, jest obserwatorem postępowań cywilnych jak i karnych toczonych przed sądami całego kraju. Swoje zainteresowania koncentruje wokół prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa rodzinnego, nie tracąc z pola widzenia zagadnień związanych z innymi działami prawa, takim jak prawo pracy i prawo administracyjne. Prywatnie jest miłośnikiem podróży, szczególnie egzotycznych. Ponadto interesuje się również motoryzacją, muzyką rockową i klasyczna. Czynnie uprawia sport, będąc członkiem drużyny piłki nożnej reprezentującej Kancelarię.

Jan Szuta

Licencjonowany rzecznik patentowy, działający nieprzerwanie od 1992 roku. Przygotowuje zgłoszenia do urzędów patentowych dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych i przemysłowych oraz znaków towarowych. Podejmuje działania w celu utrzymania wcześniej uzyskanego patentu. Prowadzi także działania sprawdzające czy działalność nie narusza praw patentowych innych podmiotów. Posiada doświadczenie na polu zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz badań patentowych, badań czystości patentowej, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów patentowych.

Patrycja Rumianek

Magister Ekonmii, absolwentka Wydziału Rachunkowości w zarządzaniu jednostami gospodarczymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę magisterską "Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw" obroniła w 2017 roku. Specjalista w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw. Skończyła również kurs związany z rozpoczęciem oraz prowadzeniem przedsiębiorstw. W kancelarii zajmuje się pracą administracyjną i ekonomiczną, formułowaniem pism egzekucyjnych, obsługą klienta indywidualnego jak i korporacyjnego, a także prawidłowym obiegiem dokumentów.

Ewelina Graczyk

Absolwentka Wydziału Ekonomii Politechniki Warszawskiej w Płocku, gdzie w 2014 roku obroniła pracę licencjacką „Rola funduszy Unii Europejskiej w rozwoju regionalnym” z oceną bardzo dobrą. Następnie kontynuowała naukę w trybie zaocznym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, studiując na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalizacja Finanse Publiczne. W 2013 roku odbyła praktyki w placówce KRUSu, gdzie miała możliwość zapoznania się z wykorzystywanymi metodami, technikami i zasadami finansowania oraz rozliczeń w ramach ubezpieczenia obowiązującego w KRUS. W 2017 roku podjęła prace w Firmie Usługowej „W-IZA” Izabela Wierzbicka na stanowisku asystent księgowego. Zakres powierzonych jej obowiązków, umożliwił jej wykorzystywanie zdobytej na uczelni teoretycznej wiedzy w praktycznych zadaniach, a także pozwolił zapoznać się z aspektami pracy księgowego i zdobyć doświadczenie przydatne w dalszej karierze. W celu podniesienia kwalifikacji, uporządkowania wiedzy zdobytej na studiach oraz zdobycia certyfikacji zawodu w roku 2018 uczęszczała do placówki Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, oddział w Płocku, gdzie ukończyła kurs dla samodzielnych księgowych- specjalistów ds. rachunkowości. W kancelarii pełni funkcję asystenta adwokata, gdzie zajmuję się sprawami administracyjnymi, prowadzi dokumentację, przygotowuje pisma, raporty i zestawienia oraz ma możliwość nabywania doświadczenia w zakresie kontaktów interpersonalnych z obsługą klienta zarówno indywidualnego jak i branżowego.

Małgorzata Krzemińska – praktykant

Absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, obecnie studentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Finalistka ogólnopolskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz stypendystka Prezydenta Miasta Łodzi w ramach programu Mia100 Zdolnych. Już od kilku lat swoje plany zawodowe wiąże z Adwokaturą Polską z uwagi na zainteresowania prawem karnym oraz prawem cywilnym. Dwukrotnie uczestniczyła w praktykach w Kancelarii Adwokackiej Marcina Piotrowskiego – latem 2018 r. i 2019 r. Podczas odbywanego szkolenia praktykanckiego miała okazję uczestniczyć w rozprawach sądowych, przygotowywać projekty pism procesowych, przyglądać się bieżącej obsłudze klientów oraz brać czynny udział w życiu kancelarii. Uczestnictwo w praktykach przebiegało pod kierownictwem adw. Marcina Piotrowskiego. Zainteresowanie dziedzinami prawniczymi i polityką międzynarodową objawiła też podczas organizacji międzynarodowej konferencji modelowych obrad ONZ Lodz Model United Nations 2018. Interesuje się muzyką, od kilkunastu lat gra na fortepianie – z wyróżnieniem ukończyła pierwszy i drugi stopień edukacji muzycznej w Zespole Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi; występowała także na scenie Filharmonii Łódzkiej podczas Koncertu Dyplomantów w czerwcu 2019 roku. Uwielbia podróże i aktywne spędzanie czasu, jest pasjonatką windsurfingu oraz narciarstwa; w wolnym czasie oddaje się nauce języków obcych oraz czytaniu.

Agnieszka Ochman – praktykant

Absolwentka Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku. Aktualnie studentka III roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Finalistka historycznego konkursu organizowanego przez Kuratorium Oświaty. Jej marzeniem jest adwokatura i do tego celu stara się nieprzerwanie zmierzać. W przyszłości chciałaby specjalizować się w prawie karnym i z tym działem prawa wiąże swoją przyszłość zawodową. Odbyte przez nią praktyki w kancelarii adwokata Marcina Piotrowskiego pod jego merytorycznym patronatem niewątpliwie są dużym krokiem w kierunku osiągniecia zamierzonego celu. Zdobyte podczas nich umiejętności w zakresie sporządzania pism procesowych oraz zapoznanie się z procedurą karną poprzez bezpośrednią obserwację i obecność na sali rozpraw to doświadczenie o niebagatelnym znaczeniu dla dalszego rozwoju. Na co dzień Agnieszka jest miłośniczką sportu. Jako wierny kibic lokalnego klubu piłkarskiego Wisła Płock często śledzi na żywo jego rozgrywki. Jednak ulubioną dyscypliną sportową pozostaje niewątpliwie siatkówka – bacznie obserwuje poczynania drużyny narodowej oraz sama stara się aktywizować, wykorzystując wolny czas na grę wspólnie z przyjaciółmi.

Bartosz Jeznach – praktykant

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Płocku. Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W połowie 2020 roku będzie bronił pracę magisterską pt. „Organy jednostek samorządu terytorialnego a organizacja procesu uchwałodawczego” realizowaną pod kierownictwem prof. UMK dr hab. Piotra Rączki, kierownika Zakładu Prawa Administracyjnego WPiA UMK. Odbył praktyki w Sądzie Rejonowym w Toruniu w X Wydziale Cywilnym pod patronatem Przewodniczącego Wydziału SSR Stanisława Sadowskiego. Swoje plany wiąże z wykonywaniem wolnego zawodu, tj. radcy prawnego lub adwokata albo z pełnieniem funkcji sędziego. Podczas praktyk odbywanych w Kancelarii Adwokackiej Adwokata Marcina Piotrowskiego pod patronatem Adwokata Marcina Piotrowskiego miał okazję czynnie uczestniczyć w życiu kancelarii, zapoznawać się ze stanami faktycznymi spraw, tworzyć pisma procesowe, uczestniczyć w rozprawach sądowych oraz w bieżącej obsłudze klienta. Swoje zainteresowania prawne koncentruje wokół prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego. Na co dzień interesuje się szeroko pojętymi aktualnymi wydarzeniami w kraju i na świecie oraz sportem – w szczególności piłką nożną oraz skokami narciarskimi. Jest aktywnym kibicem klubu piłkarskiego Wisła Płock.

Szymon Rutecki – praktykant

Absolwent III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Płocku. W 2017 roku rozpoczął studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest zdeterminowany do związania życia zawodowego z Adwokaturą Polską. W przyszłości zamierza specjalizować się w obszarze prawa spółek handlowych oraz prawa procesowego, by móc efektywnie łączyć bieżącą obsługę prawną podmiotów biznesowych ze skutecznym ich reprezentowaniem w sporach, transakcjach czy też negocjacjach. Praktyki odbywane pod merytoryczną opieką adwokata Marcina Piotrowskiego pozwoliły mu na zdobycie pierwszych bezcennych szlifów zawodowych. Większość swojego wolnego czasu poświęca czytaniu, grze w szachy, a także różnym formom aktywności fizycznej. Jest finalistą etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie pod patronatem Ministra Sprawiedliwości.

Referencje


  
  
  

 

Aplikacja Adwokacka


  
  
  

      ,,Organizacja jest tak silna, jak jej najsłabsze ogniwo''. Biorąc pod uwagę tą mądrość staramy się, aby odbywający w naszej Kancelarii aplikację adwokacką adepci prawa mieli szansę dynamicznego rozwoju poprzez kontakt z praktyką prawniczą i to w szerokim zakresie tematycznym.
      Przykładamy wielką wagę do poziomu kształcenia i poziomu odbywanej w naszej Kancelarii aplikacji adwokackiej. Oczekujemy od aplikanta adwokackiego dużych chęci, zaangażowania oraz lojalności. W zamian oferujemy odpowiednie warunki do rozwoju młodych karier prawniczych. W obecnym roku w Kancelarii będziemy dysponować dwoma wolnymi miejscami dla aplikantów adwokackich pierwszego roku. Nabór rozpoczynamy bezpośrednio po uzyskaniu pozytywnych wyników z egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. Osoby zainteresowane proszone są o składanie dokumentów oraz kontakt telefoniczny z aplikant adwokacką Anną Wochowską tel. 669-409-832, adres email aniawochowska@gmail.com
                                                                          

Praktyki Studenckie


  
  
  

      Nasza Kancelaria organizuje praktyki dla wyróżniających się studentów uczelni wyższych – ze szczególnym uwzględnieniem studentów prawa. Tym sposobem staramy się pomagać młodzieży w rozwoju oraz w podejmowaniu trafnych decyzji zawodowych w przyszłości. Pozwala to na lepsze poznanie istoty zawodu adwokata oraz zdobycia niezbędych doświadczeń zawodowych.
      Szczególne podziękowania kierujemy na ręce: Anny Gniewkowskiej, Agaty Kołodziejskiej, Piotra Wiśniewskiego za wyjątkową rzetelność oraz chęci dotyczące samodoskonalenia się oraz zaangażowanie. Współpraca z Wami to dla nas przyjemność.
Kontakt aplikant adwokacki Anna Wochowska tel. 669-409-832, adres email aniawochowska@gmail.com

Galeria


  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

Adwokat Marcin Piotrowski

Adwokat Aleksandra Polińska

Aplikant Adwokacki Magdalena Bergiel

Adwokat Maciej Reczek

Adwokat Robert Kamiński

Adwokat Aleksandra Polińska

  

  

  

  

  

Aktualności


  
  

  

styczeń 2020

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W związku z koniecznością podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie zagadnień prawnych , adw. Aleksandra Polińska w dniu 30.01.2020 r. wzięła udział w szkoleniu organizowanym w Warszawie przez Centrum Szkolenia EUreka pod tytułem: "Dochodzenie roszczeń tzw. umów kredytów frankowych w praktyce i w orzecznictwie". Efektem uczestnictwa było zgłębienie tematyki związanej z kredytami frankowymi oraz uzyskanie certyfikatu ukończenia szkolenia związanego z tą materią.

  

  

listopad 2019

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Chcielibyśmy przedstawić Państwu wybitnie uzdolnioną zawodniczkę Sekcji Strzeleckiej CWKS Legia Warszawa Emilię Babską. Emila ma 19 lat i jest tegoroczną maturzystką. Pomimo iż od 6 roku życia porusza się na wózku inwalidzkim, nigdy nie przestała dążyć do samorealizacji, rozwoju i spełnienia marzeń. W maju 2016 roku rozpoczęła swoją przygodę ze strzelectwem a od czerwca 2016 roku zaczęła brać systematyczny udział w treningach sekcji strzeleckiej. W październiku 2016 roku Emilia po raz pierwszy wzięła udział w zawodach strzeleckich dla niepełnosprawnych- IV Ogólnopolski Lubuski Puchar Niepełnosprawnych, gdzie zajęła 8 miejsce i weszła do finału rozgrywek. Jej niezwykły talent, oddanie pasji a także sukcesy, osiągane pomimo krótkiego stażu, wzbudziły zainteresowanie trenera kadry narodowej. Na początku 2018 roku Emilia Babska została powołana do kadry narodowej, stając się najmłodszą reprezentantką Polski i jedną z dwóch tak młodych zawodniczek w Europie. Jej ciężka praca zaowocowała zdobyciem 3 tytułów Mistrza Polski, we wszystkich trzech konkurencjach, w których startowała ( karabinek pneumatyczny 60 strzałów stojąc 10m, karabinek pneumatyczny 60 strzałów leżąc mix 10m, karabinek sportowy 60 strzałów leżąc mix 50 m) a także ustanowieniem rekordu Polski w jednej z konkurencji karabinowych. Ponadto Emilia znalazła się na liście światowego rankingu zawodniczek strzelających w konkurencji karabinek pneumatyczny 60 strzałów stojąc, a także uklasyfikowała się na 19 miejscu w światowym rankingu. W październiku w czasie Mistrzostw Świata w Sydney wywalczyła dla Polski kwalifikację na Igrzyska Paraolimpijskie w Tokio 2020.
    Emilia Babska jest najlepszą zawodniczką w dyscyplinach karabinowych w Polsce wśród niepełnosprawnych uczestników. W chwili obecnej szuka sponsorów, którzy wsparliby jej dalszy rozwój i przyczynili się do osiągania kolejnych sukcesów. Zainteresowanych każdego rodzaju formą wsparcia uprzejmie prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
    Zachęcamy także gorąco do obejrzenia wywiadu Emilii, którego udzieliła na kilka dni przed tegorocznym wyjazdem do Sydney:
    Link do wywiadu

  

12 października 2019

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   12 października 2019 roku w Dworze Artusa na gdańskiej starówce odbył się Finał Konkursu Krasomówczego im. adw. Stanisława Mikke, podczas którego swoje wystąpienia przedstawili najlepsi mówcy wyłonieni z grona aplikantów adwokackich. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku, a nad jego organizacją czuwał adw. Marcin Derlacz- Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku. W tegorocznym konkursie swoje mowy końcowe zaprezentowało 12 najlepszych aplikantów adwokackich wyłonionych w konkursach środowiskowych. Wśród uczestników prezentujących swoje umiejętności była Pani apl. adw. Anna Wochowska, która wygłosiła mowę obrońcy z kazusu karnego, w którym oskarżonym przedstawiono zarzuty z art. 184 § 1 kk, art. 158 § 1 kk, art. 278 § 1 kk oraz art. 275 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.
    Komisja Konkursowa w składzie: Adwokat Jerzy Glanc- wiceprezes NRA, Mirosław Baka- aktor gdańskiego Teatru Wybrzeże, Adwokat Joanna Kaczorowska- wicedziekan ORA w Płocku, Adwokat Marek Mikołajczyk- członek NRA, Adwokat Dariusz Strzelecki- dziekan ORA w Gdańsku oraz Adwokat Jerzy Zięba- dziekan ORA w Kielcach uhonorowała nagrodą apl. adw. Bartłomieja Walczak ( I miejsce), apl. adw. Andrzeja Girdwoyń ( II miejsce) oraz apl. adw. Dorotę Dudek ( III miejsce ).
    Poziom tegorocznego Konkursu był niezwykle wysoki i wyrównany i pomimo, iż tym razem Pani apl. adw. Annie Wochowskiej nie udało się stanąć na podium to jej zaangażowanie, ogrom pracy, wiedzy, merytoryczne przygotowanie oraz niezwykle intersujący sposób prezentacji skonstruowanej mowy konkursowej zasługują na wyróżnienie. Zarówno jej, zwycięzcom jak i wszystkim uczestnikom Konkursu składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów.

  

  

wrzesień 2019

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Pragniemy poinformować, iż w redakcji półrocznika „Społeczeństwo. Edukacja. Język” Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku ukazała się publikacja artykułu pt.: „Rozważania nad zasadnością traktowania kazirodztwa jako przestępstwa” autorstwa adw. Aleksandry Polińskiej. Zachęcamy do zgłębienia i analizy treści publikacji.

  

sierpień 2019

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W okresie wakacji 2019 roku mieliśmy przyjemność gościć w naszej kancelarii praktykantów – Bartosza Jeznacha, Małgorzatę Krzemińską, Agnieszkę Ochman, Szymona Ruteckiego oraz Adriannę Wilkowską. Opiekę merytoryczną i dydaktyczną nad obecnymi studentami prawa sprawował adw. Marcin Piotrowski, zaś nad stroną organizacyjną czuwała aplikant adwokacki Anna Wochowska. Rozległe zainteresowanie prawem i podejmowane starania pozwoliły tegorocznym praktykantom poszerzyć dotychczasową wiedzę, zdobyć umiejętności w zakresie operowania przepisami prawa polskiego oraz doskonalić język prawniczy. Podczas odbywanych praktyk sporządzali oni projekty pism procesowych, uczestniczyli w rozprawach sądowych oraz brali czynny udział w czynnościach procesowych, związanych z postępowaniami przygotowawczymi. Przebywając na praktykach, uczestniczyli również w warsztatach doskonalących umiejętność publicznych wystąpień oraz argumentacji, co powoli staje się tradycją letnich praktyk w naszej kancelarii. Regularnie przyglądając się pracy adwokatów, mieli doskonałą okazję, aby zrozumieć, jak w przyszłości będzie wyglądał ich zawód.
    Poziom odbywanych w tym roku praktyk uznajemy za bardzo wysoki. Doceniamy włożony nakład pracy, sumienność oraz wnikliwość młodych praktykantów. Mamy nieodparte wrażenie, iż zdobyte w naszej kancelarii doświadczanie, zostanie niewątpliwie wykorzystane podczas dalszej prawniczej edukacji i pozwoli na podjęcie właściwych decyzji, związanych z wyborem jednego z zawodów prawniczych. Dziękujemy za niekwestionowane zaangażowanie i współpracę oraz życzymy dalszych sukcesów!

  

  
  

18 maja 2019

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 18 maja 2019 r. odbył się Środowiskowy Konkurs Krasomówczy Aplikantów Adwokackich organizowany przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku. Komisja Konkursowa w składzie: adw. Joanna Kaczorowska, Wicedziekan ORA w Płocku, adw. Marek Jagielski, Dziekan ORA w Radomiu, adw. Krystyna Drozd, Wicedziekan ORA w Lublinie, adw. Marek Brudnicki, Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA w Płocku, adw. Jowita Grochowska, Kierownik Szkolenia Aplikantów Adwokackich ORA w Białymstoku, adw. Piotr Steć, Członek Izby Adwokackiej w Siedlcach, oraz Magdalena Tomaszewska, aktorka Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku doceniła wystąpienie apl. adw. Anny Wochowskiej, stąd też zdobyła kwalifikacje na konkurs ogólnopolski, zdobywając zaszczytne drugie miejsce. Traktujemy to jako docenienie jej ciężkiej pracy, która nadspodziewanie szybko zaczyna przynosić efekty. Trzymamy kciuki jesienią.

  

  
  

27 kwietnia 2019

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 27 kwietnia 2019 r. ogłoszono wyniki egzaminu adwokackiego. W związku z tym, Drogi Bartku przyjmij od nad wszystkich gratulację związane z pomyślnym zdaniem egzaminu. Po ślubowaniu życzymy efektywnego rozpoczęcia nowej drogi zawodowej mając nadzieje, że będzie ona pełna sukcesów.

  

  
  

wrzesień 2018

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   We wrześniu jak i w październiku Izba Gospodarcza Regionu Płockiego podjęła się zorganizowania kursów kandydatów na członków Rad Nadzorczych. Nasza kancelaria stała się częścią tego projektu z uwagi na przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz wykładowych. W przygotowaniach jak i w prowadzeniu zajęć udział biorą: adw. Aleksandra Polińska, adw. Magdalena Bergiel, adw. Marcin Piotrowski, adw. Maciej Reczek, apl. adw. Anna Wochowska, apl. adw. Bartosz Słomiński

  

  
  

31 sierpnia 2018

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 31 sierpnia 2018 roku odbyło się ślubowanie adwokatów odbywających aplikację adwokacką w latach 2015-2018. Wszystkim adwokatom, którzy w tym dniu wraz z Magdaleną Bergiel ślubowali uroczyście „ w swej pracy adwokata przyczyniać się ze wszystkich sił do ochrony praw i wolności obywatelskich oraz umacniania porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (…) ”, życzymy samych sukcesów zawodowych.

  
  

lipiec 2018

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Uprzejmie informuję , że na dzień 20 lipca 2018 roku przewidziana jest organizacja spotkania warsztatowego związana z nowymi uregulowaniami prawnymi- RODO. Jest to już kolejne spotkanie z tego cyklu. Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie chęci udziału w warsztatach do Patrycji Rumianek do dnia 23 lipca 2018 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń, gdyż jesteśmy ograniczeni możliwościami naszej sali konferencyjnej. Spotkanie poprowadzi Magdalena Bergiel, która postara się przybliżyć aspekty nowych uregulowań w świetle praktyki i ich funkcjonowania przez okres ponad miesiąca. Zapraszamy

  
  
  

czerwiec 2018

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Miło nam jest poinformować, iż w wydawnictwie „Studia i Materiały” Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego został zamieszczony artykuł pt:. „ Odpowiedzialność karna członków zarządu w spółkach kapitałowych” autorstwa adw. Aleksandry Polińskiej. W tym samym numerze wydawnictwa opublikowany został artykuł autorstwa adw. Marcina Piotrowskiego pt.: „Odpowiedzialność członka rady nadzorczej” na podstawie art.296 kk

  
  
  

25 kwietnia 2018

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   25 kwietnia 2018 roku Panie Aleksandra Polińska, Magdalena Bergiel oraz Anna Wochowska odbyły szkolenie w przedmiocie "Ochrona Danych Osobowych w świetle RODO" . Udało się w związku z tym pogłębić wiedzę i uzyskać certyfikat związany z tą jakże aktualną materią.

  
  
  

23 marca 2018

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniach 20-23 marca 2018 roku Magdalena Bergiel przystępowała do egzaminu adwokackiego. Z wielką przyjemnością informujemy, że misję swoją wypełniła doskonale. Życzymy Tobie Madziu samych dalszych sukcesów zawodowych i cieszymy się, że w naszych barwach. Wielkie gratulacje w związku z uzyskanymi ocenami. Brawo!

  
  
  

14 marca 2018

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Dnia 14 marca odbyło się kolejne spotkanie dydaktyczne dotyczące tematyki mobbingu. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie, miłe przyjęcie i zaangażowanie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku.

  
  
  

10 marca 2018

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Uroczystość skromna,
radość ogromna i jeszcze większe wzruszenie.
Udało nam się wspólnie wynegocjować na twardych warunkach treść, formę i terminy istotnych dla nas okoliczności ;)
Wielka to frajda być świadkami takiego wydarzenia, dlatego najlepsze życzenia dla Pary Nowożeńców Renaty i Tomasza składają świadkowie uroczystości Ola i Marcin, a także cały zespół Kancelarii. Życzymy…
I mamy nadzieję, że się uda.

  
  
  

5 lutego 2018

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Szanowni Państwo, Serdecznie dziękujemy za okazane nam zaufanie i wzięcie udziału w spotkaniu poświęconym tematyce przeciwdziałania mobbingowi. Mamy nadzieję, że przekazane informacje dotyczące mobbingu w rozumieniu prawa pracy oraz prawa karnego będą użyteczne i wpłyną na poziom Państwa wiedzy i świadomości. Tego typu spotkania zmierzają do podnoszenia standardów naszego życia i mają na celu przybliżenie narzędzi prawnych służących do obrony interesów jednostki. Z drugiej zaś strony są doskonałą okazją do wymiany poglądów praktycznych i podzielania się doświadczeniami.
Mamy nadzieję, że przekazana wiedza przyda się jedynie w wymiarze teoretycznym, czego w imieniu swoim i całego zespołu Państwu życzę.

  
  
  

2 lutego 2018

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 2 lutego 2018 r. o godzinie 8:00 w siedzibie Kancelarii odbyły się warsztaty teoretyczne i praktyczne poświęcone zagadnieniu mobbingu w miejscu pracy. Szkolenie zostało zorganizowane dla pracowników firmy Reh-Med, którym serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia. Nad merytorycznym przygotowaniem projektu czuwał jego kierownik Adwokat Maciej Reczek, który pokierował zespołem w składzie: Katarzyna Pachniewska, Anna Wochowska, Marcin, Piotrowski, Paweł Różalski, Bartosz Słomiński. Spotkanie to jest jednym z serii cyklicznych spotkań poświęconych przeciwdziałaniu mobbingowi i podnoszeniu standardów pracy.

  
  
  

  
  
  

20 stycznia 2018

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Dnia 20 stycznia 2018 r. w Łodzi odbyła się uroczysta Gala Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.
Serdecznie gratulujemy naszej pani aplikant Annie Wochowskiej i życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych i zawodowych.


  
  
  

8 grudnia 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Adwokat Aleksandra Polińska jest współautorem artykułu pt.: „THE LEGAL AND MANAGERIAL ASPECTS OF COUNTERING MOBBING AS AN ORGANIZATIONAL PATHOLOGY” opublikowanego wraz z prof. nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Jackiem Pasiecznym oraz mgr. Pawłem Kłobukowskim- doktorantem w Katedrze Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego na łamach kwartalnika Research on Enterprise in Modern Economy – theory and practice.
Kwartalnik Research on Enterprise in Modern Economy – theory and practice (Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka) jest recenzowanym czasopismem naukowym poświęconym zagadnieniom związanym z przedsiębiorczością, ekonomią i zarządzaniem. Czasopismo wydawane jest przez Politechnikę Gdańską.

  
  
  

14 listopada 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniach 13-14 listopada 2017 r. w Hotelu DeSilva Premium z Poznania odbyło się szkolenie organizowane przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Tematem szkolenia było wycena spółek (w tym startup-ów) oraz technologii. Zajęcia poprowadził dr Zbigniew Krzewiński. Szkolenie zostało zwieńczone wydaniem certyfikatu.

  
  
  

25 września 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾  
Szanowni Państwo Młodzi

Po opadnięciu emocji związanych ze ślubem i weselem, składamy Wam najserdeczniejsze gratulacje związane z zawarciem związku małżeńskiego.
Życzymy wam samych tak trafnych decyzji jak ta, którą podjęliście ostatnio a nadto żebyście podczas całego życia bawili się tak wśmienicie jak my u Was na weselu.
Życzymy także cudownego wypoczynku podczas podróży poślubnej.


                                                   Rodzina Kancelaryjna

  
  
  

8 sierpnia 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 8 sierpnia 2017 roku Panie Magdalena Bergiel oraz Katarzyna Pachniewska uczestniczyły w szkoleniu zatytułowanym "Strategia Patentowa" - spotkanie z rzecznikami patentowymi.
Szkolenie zostało zorganizowane przez Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii przy Uniwersytecie Warszawskim.
Jego niewątpliwym atutem była kameralna formuła warsztatowa.
Czekamy na część drugą.
Dziękujemy za zaproszenie.

  
  
  

4 sierpnia 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 4 sierpnia 2017 roku z zaproszenia do udziału w spotkaniu dotyczącym problematyki prawnej związnej z reklamowaniem towarów i usług w obrocie gospodarczym skorzystali przedstawiciele firm: Stoldrew, Anacot International S.A., P.P.H.U. PiK Sp.j. którym składamy serdeczne podziękowania za przybycie i bardzo aktywne uczestnictwo.
Mamy przy tym nadzieje, że Prowadzącemu - adwokatowi Robertowi Kamińskiemu udało się przybliżyć Państwu tę problematykę w wymiarze praktycznym.
Bardzo dziękujemy.

  
  
  

3-4 sierpnia 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniach 3 - 4 sierpnia 2017 roku w Hotelu Narvil Conference w Serocku odbyło się szkolenie organizowane przez Dolnośląską Agencje Rozwoju Regionalnego S.A. pod tytułem "Sprzedaż i negocjacje", w którym miał przyjemność uczestniczyć adwokat Marcin Piotorwski.
Efektem uczestnictwa było uzykanie certyfikatu Ernst & Young Academy of Business.

  
  
  

25 lipca 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 4 sierpnia 2017 roku o godzinie 13:00 w siedzibie Kancelarii odbędzie się spotkanie poświęcone praktycznym aspektom związanym z reklamowaniem towarów i usług w obrocie gospodarczym.
Zostanie ono poprowadzone przez adwokata Roberta Kamińskiego.
Ze względu na interesującą tematykę spotkania liczymy na dużą frekwencję, pomimo okresu wakacyjnego.
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie Swojego uczestnictwa w terminie do 28 lipca 2017 roku.

  
  
  

20 lipca 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Z zadowoleniem przyjęliśmy informację, że w dniu dzisiejszym szeregi Palestry powiększyły się o młodych adowkatów z Naszej Izby.
W związku z tym - wszystkim należą się słowa uznania.
Szczególne gratulacje z uwagi na złożenie ślubowania adwokackiego w dniu dzisiejszym oraz osiągnięcia czołowych wyników na egzaminie adwokackim składamy naszej koleżance adwokat Katarzynie Skrzypczak oraz naszemu koledze adwokatowi Piotrowi Strzałkowskiemu.
Kierujemy też na Wasze ręce serdeczne podziękowania za trzy lata wspólnej owocnej współpracy, która to była dla nas bardzo dużą przyjemnością.
Mamy nadzieję, że rozpoczęta dzisiaj nowa droga a tym samym „dorosłe życie adwokata” przyniesie Państwu dużo satysfakcji.
W trudnych czasach, w jakich przyszło nam żyć, niezwykle istotnym jest, aby pamiętać o rocie przysięgi i zasadach etyki adowkackiej.
Życzymy Wam, aby pozytywne cechy, którymi legitymowaliście się podczas całej aplikacji a także sztywny kręgosłup moralny pozwolił na wykonywanie tego zawodu z pełną odpowiedzialnością, poświęceniem oraz zaangażowaniem.
Wówczas efekty przyjdą same.

Powodzenia!

  
  
  

9 czerwca 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 9 czerwca 2017 roku ponownie skorzystaliśmy z gościnnych progów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Adwokat Robert Kamiński, adwokat Maciej Reczek, aplikant adwokacki Bartosz Słomiński i mgr. Paweł Różalski mieli przyjemność dokonania prezentacji dotyczącej problematyki mobbingu, plagiatów, fałszowania dokumentów i posługiwania się sfałszowanymi dokumentami.
Było to drugie spotkanie przygotowane i poprowadzone na zlecenie Władz Uczelni, mające charakter prewencyjny.


Serdecznie dziękujemy za przybycie.

  
  
  

9 czerwca 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 9 czerwca 2017 roku w Hotelu Mercure w Gdańsku odbył się Boot Camp związany z zakwalifikowaniem się projektów firm Inwill oraz Fungi Busters do Pierwszego Etapu Programu Accelerator 2017. Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny projekty innowacyjne autorstwa Sebastiana Grabowskiego spotkały się z bardzo dużym uznaniem i pokonały sito eliminacji. Mieliśmy okazje wspierać obydwie firmy poprzez udział w Boot Camp. Trzymamy kciuki za przejście obudwu projektów do kolejnego etapu.

  
  
  

31 maja - 1 czerwca 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniach 31 maja - 01 czerwca 2017 w Krakowie odbyły się targi Impact’17 poświęcone gospodarce przyszłości. Wśród setek istotnych na rynku nowoczesnych technologii podmiotów znalazły się m.in. reprezentowane przez naszą Kancelarię - Spółki INWILL i Fungi Busters, które reprezentowane były przez Pana Prezesa Pawła Kłobukowskiego (INWILL) i Pana Prezesa Sebastiana Grabowskiego (Fungi Busters). W wydarzeniu uczestniczył także adw. Marcin Piotrowski i Prezes Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Płocku- Pan Zbigniew Bednarski.

            Z przyjemnością informujemy, że podczas prezentacji Wiceprezesa Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem i Rozwoju Grupy Tauron Jarosława Brody spółka Inwill została wymieniona jako jeden z dwóch partnerów do wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w zakresie nowoczesnej energetyki. Pragniemy także poinformować, że Spółka Inwill współpracuje z Grupą Tauron przygotowując wspólny projekt w ramach programu Scale Up.

  
  
  

29 maja 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 29 maja 2017r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku- Auli Konferencyjnej przy ul. Gałczyńskiego 28, odbyło się spotkanie edukacyjne przygotowane na zlecenie Rektora PWSZ w Płocku J. M. Prof. nadzw. dr hab. n. med. Macieja Słodkiego, podczas którego studentom przybliżona została tematyka konsekwencji prawnych fałszowania dokumentów oraz posługiwania się takimi dokumentami w obrocie prawnym.

            Tego samego dnia odbyło się również spotkanie, którego celem było przybliżenie Pracownikom Naukowym oraz Administracyjnym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej problematyki mobbingu. Zostały pmówione istotne zagadnienia dotyczące szkodliwości mobbingu oraz zagrożeń z nim związanych ze szczególnym uwzględnieniem podejmowania możliwych działań zmierzających do eliminowania tego zjawiska oraz jego zwalczania w miejscu pracy.

            Obydwa spotkania przygotowane i przeprowadzone zostały przez: adw. Marcina Piotrowskiego, adw. Macieja Reczka, adw. Roberta Kamińskiego, mgr Pawła Różalskiego i apl. adw. Bartosza Słomińskiego.


Wszystkim Słuchaczom serdecznie dziękujemy za przybycie.


            Jednocześnie z przyjemnością informujemy, iż spotkania o tej samej tematyce odbędą się w dniu 9 czerwca 2017r.- tym razem w siedzibie Uczelni przy ul. Plac Dąbrowskiego 2.


Dziękując za ponowne zaproszenie, liczymy na dużą frekwencję.

  
  
  

  
  
  

16 maja 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Dnia 16 maja 2017 roku w Auli Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, odbyło się spotkanie zorganizowane przez Ministra Energii - Krzysztofa Tchórzewskiego, na którym odbyła się prezentacja dokumentu pt. „Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych”. W wydarzeniu tym udział brali także miedzy innymi: Michał Kurtyka - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Wojciech Jasiński Prezes Zarządu PKN Orlen, Paweł Śliwa Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji PGE, Wojciech Zubowski- Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Energetyki, Zbigniew Bednarski-Prezes Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego, Magdalena Jackowska-Rejman CEO Techbrainers.

            Spotkanie prowadził Pan Mateusz Kędzierski- Dyrektor Departamentu Innowacji i Rozwoju Technologii. Podczas wydarzenia odbyła się także prezentacja programu ScaleUp- „Pilot Maker”, którego idee oraz osiągnięcia zaprezentował Radosław Gnutek Dyrektor Wykonawczy Działu Badań i Innowacji Grupy Tauron.

            Warto zaznaczyć, iż istotną rolę w wyżej wymienionej prezentacji odegrała Spółka Inwill- na zaproszenie Ministerstwa oraz Tauron Magenta została dokonana prezentacja akumulatora nowej generacji pod roboczą nazwa „New Battery”. Prezentacje przygotował zespół w składzie Sebastian Grabowski, Paweł Kłobukowski, Marcin Piotrowski, Zbigniew Bednarski. Nastąpiła również prezentacja prototypu rozwiązania.


Serdecznie gratulujemy Spółce Inwill i życzymy dalszych sukcesów!

  
  
  

18 kwietnia 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾ Artykuł autorstwa dr hab. Jacka Pasiecznego, adwokat Aleksandry Polińskiej i Pawła Kłobukowskiego pod tytułem „Prawne i zarządcze aspekty przeciwdziałania mobbingowi jako patologii organizacyjnej” zostanie opublikowany w jezyku angielskim w najbliższym numerze „Research on Enterprise in Modern Economy – theory and practice”

  
  
  


12 kwietnia 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾ „Inspiration Evening” w „The Brain Embassy” Pilot Maker czas zacząć.
Życzymy spółce „INWILL” dalszych sukcesów.

  
  
  


6 kwietnia 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 6 kwietnia 2017 r. w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku odbyło się spotkanie o tematyce: „Praktyczne Aspekty Kontroli Zarządczej w jednostkach budżetowych”. Spotkanie przygotował i poprowadził adw. Maciej Reczek. Pracownikom Naukowym oraz Pracownikom Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku bardzo dziękujemy za przybycie.

  
  
  


25 marca 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W najbliższym numerze periodyku "Studia z Zakresu Prawa, Administracji i Zarządzania" wydawanym przez Wydział Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Kaźmierza Wielkiego w Bygdoszczy ukaże się publikacja autorstwa adwokat Aleksandry Polińskiej pod tytułem "Czy kazirodztwo powinno być przestępstwem?".
Artykuł zawiera prezentacje stanowisk polskiej jurysprudencji w przedmiocie karalności kazirodztwa, zaś Autorka wskazuje na istotne argumenty przemawiające za przyjętym przez Nią stanowiskiem. Publikacja została pozytywnie oceniona i znajduje się w fazie druku.
Gratulacje Olu

Zapraszamy do lektury

  
  
  


24 marca 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Z przyjemnośćią informujemy, że w dniu dzisiejszym wpłyneło zaproszenie od Pana Pawła Kłobukowskiego - pracownika naukowego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, do wzięcia udziału w charakterze eksperta - praktyka dla adwokatów Aleksandry Polińskiej i Marcina Piotrowskiego w zajęciach „Budowanie pozycji rynkowej małej firmy”. Zajęcia odbędą się w Centrum Nowych Technologii „CENT” w Warszawie w kwietniu 2017 roku.
Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Pawłowi Kłobukowskiemu za zaproszenie.

  
  
  


16 - 17 marca 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniach 16 - 17 marca 2017 roku odbyła się VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ENTIME: „PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE” organizowana przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Konferencja miała na celu integrację środowiska naukowego z praktykami zajmującymi się szeroko rozumianym funkcjonowaniem przedsiębiorstw.
Miło nam poinformować, że 16 marca dr hab. Jacek Pasieczny dokonał odczytu referatu pt. „Prawne i zarządcze aspekty przeciwdziałania mobbingowi jako patologii organizacyjnej”. Współautorem referatu dr hab. Jacka Pasiecznego i Pawła Kłobukowskiego była także adwokat Aleksandra Polińska. Prezentację przygotował i osobiście wygłosił dr hab. Jacek Pasieczny.

  
  
  


12 marca 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾ Przyszedł czas na samorząd...

  
  
  

13 lutego 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   13 lutego w Willi Goldsteinów w Katowicach odbyło się wyjątkowe spotkanie INFODAY społeczności TechBrainers R&D Club, przedsiębiorców oraz środowiska startupowego. Mieliśmy przyjemność wziąć w nim udział i reprezentować naszych klientów. Trzymamy kciuki aby nawiązane ciekawe kontakty handlowe zaowocowały wspólnymi przedsięwzięciami w sferze R&D.


  
  
  

6 lutego 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W imieniu całej Kancelarii składam podziękowania za udział w wykładach pt „Zarządzanie zmianami i dysfunkcje organizacyjne”, które odbyły się 2 i 3 lutego 2017 roku.

Niezmiernie mi miło, że wyraziliście Państwo zainteresowanie wyżej wymienioną problematyką, czego dowodem jest nie tylko poświęcony czas, ale przede wszystkim aktywne uczestnictwo w dyskusji.

Mam przy tym nadzieję, że przekazane spostrzeżenia wpłyną na lepsze zgłębienie materii i będą stanowiły fundament pod lepsze wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy.

Za przybycie serdeczenie dziękujemy:
- Agnieszcze Ruciak - Gmina Słupno
- Annie Brzezińskiej - IGRP
- Magdalenie Matyszewskiej - IGRP
- Katarzynie Brzezińskiej - Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku i Przychodnia Świętej Trójcy
- Marcinowi Bonisławskiemu - Multiservice
- Zbigniewowi Bednarskiemu - PPP-T S.A. w Płocku
- Pawłowi Pachniewskiemu - PPP-T S.A. w Płocku
- Radosławowi Banderze - PWSZ w Płocku
- Andrzejowi Wiśniewskiemu - Wodociągi Płockie
- Albertowi Witkowskiemu - ERAL sp. z o.o.
- Robertowi Dymitrowowi - RDS Stal
- Robertowi Synowiczowi - RDS Stal
- Magdalenie Podleśnej
- Pawłowi Różalskiemu
- Robertowi Kamińskiemu
- Maciejowi Reczkowi
- Mateuszowi Magierskiemu
- Bartoszowi Słomińskiemu

Oczywiście szczególne wyrazy wdzięczności kieruję na ręcę Pana dr hab. Jacka Pasieczengo za przygotowanie ciekawych wykładów oraz niezwykłą życzliwość, która pozwoliła na zmianę pierwotnych ustaleń i zamianę planowanych dwóch godzin wykładu na dwudniowy pobyt w Płocku.

Mam nadzieję, że dane nam będzie zrealizować jeszcze wiele przedsięwzięć, czego bardzo byśmy sobie życzyli.

Bardzo serdecznie dziękujemy.

Marcin Piotrowski

  
  
  


  
  
  

27 stycznia 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W związku z opracowaniem przez Pana inż. Sebastiana Grabowskiego własnej publikacji naukowej pt „Wzorzec masy. Sposoby wyznaczania stałej masy” - pozostajemy w nadziei, że zostanie ona opublikowana nie tylko na terenie Polski ale także i Europy. Trzymamy kciuki i życzymy kolejnych sukcesów naukowych.

  
  
  


17 stycznia 2017

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Szanowni Państwo,
w związku z dużym zainteresowaniem, jakim cieszy się organizowane spotkanie z Panem dr hab. Jackiem Pasiecznym i wobec życzliwości Prelegenta informujemy, że dojdzie do zorganizowania dwóch spotkań w tej materii w datach 2.02.2017 godz 15 oraz 3.02.2017 godz 13. Poniżej plan ramowy spotkania:
  
• Źródła i obszary patologii organizacyjnych:
   - Obszar strategiczny
   - Obszar operacyjny
• Zmiana – luka efektywności:
   - Pierwszy efekt zmiany
   - Potrzeba kontroli
• Czynniki potęgujące opór wobec zmian:
   - Źródła oporu wobec zmian
   - Czynniki potęgujące opór
• Sposoby radzenia sobie z oporem wobec zmian

Bardzo dziękujemy za nadesłane potwierdzenia obecności, prosimy o punktualne przybycie.

  
  
  


  
  
  

23 grudnia 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 3 lutego 2017 roku będziemy gościć w naszej siedzibie Pana dr hab. Jacka Pasiecznego z Uniwersytetu Warszawskiego - Katedra Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania - Kierownika Zakładu Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości. Tematem spotkania będzie omówienie problematyki związanej z reorganizacją przedsiębiorstw.
      Szczegóły podamy do wiadomości w korespondencji mailowej. W przypadku dużego zainteresowania rozważymy przeniesienie spotkania do sali mogącej sprostać wymogom bądź też zorganizujemy osobno dwa spotkania następujące po sobie dzień po dniu.

Zapraszamy do uczestnictwa

  
  
  


  
  
  

23 grudnia 2016

Szanowni Państwo,
zbliżają się Święta Bożego Narodzenia a więc okres, w którym wszystkie sprawy zawodowe schodzą na dalszy plan.
Życzę Państwu, aby życie zawodowe nie przesłoniło podczas Świąt tego, co najważniejsze a więc spokoju i rodzinnej atmosfery i aby pod choinką i wokół niej nasi Bliscy znaleźli nie tylko prezenty ale również uśmiechy, uściski i wzajmene zrozumienie.
Życzę również zimowej pogody, by śnieg i ogień w kominku były dopełnieniem świątecznej atmosfery.
W imieniu swoim oraz całego zespołu.

Marcin Piotrowski                      

  
  
  

21 grudnia 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniu 21 grudnia 2016 roku mieliśmy przyjemność gościć w pięknym i dostojnym Zakmu w Gostyninie.
Na zaproszenie PPP-T S.A. w Płocku byliśmy współorganizatorami konferencji dotyczącej własności intelektualnej, podczas której omawiane były zagadnienia dotyczące funkcjonowania rynku własności intelektualnej w Polsce i na świecie.
      Gościliśmy Pana mgr inż. Sebastiana Grabowskiego oraz Pawła Kłobukowskiego doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego - Katedra Przedsiębiorczości i Systemów Zarządzania - Zakład Innowacji Organizacyjnych i Przedsiębiorczości. Aspekty stricte prawne przybliżył aplikant adwokacki Piotr Strzałkowski, zaś całe spotkanie poprowadził adwokat Marcin Piotrowski.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie mając nadzieję, że udało się Państwa zaciekawić.  
  
  

14 grudnia 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   14 grudnia 2016 r. adw. Marcin Piotrowski wraz z aplikantką adwokacką Magdaleną Podleśną, wspierając akcję „Adwokatura Młodzieży” przeprowadzili warsztaty dotyczące odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej w Polsce. Tym razem warsztaty odbyły się w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Krzywoustego w Płocku. Spotkanie to miało szczególne znaczenie dla aplikant adwokackiej Magdaleny Podleśnej, gdyż miała okazję powrócić do Liceum, którego jest absolwentem i przekazać nie tylko wiedzę z zakresu prawa karnego, ale również mogła stanowić przykład realizacji marzeń i rozwoju kariery prawniczej. Z całą pewnością dla młodzieży stojącej przed wyborem swojej życiowej drogi lekcja ta była cennym doświadczeniem.
      Mamy nadzieję, że udało nam się przekazać także praktyczne aspekty odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej w Polsce. A co za tym idzie przyczynić się do popularyzacji wiedzy prawniczej.

  
  
  

9 grudnia 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W piątek, 9 grudnia 2016 roku mieliśmy przyjemność gościć w naszej siedzibie Pana Jarosława Kozłowskiego, który poprowadził spotkanie na temat „Pozyskiwanie środków zewnętrznych w ramach programów finansowanych przez instytucje na rynku pracy w 2017 roku”.
      
Gościliśmy w Kancelarii przedstawicieli IGRP w Płocku, na czele z Prezesem Krzysztofem Izmajłowiczem oraz Dyrektor Biura Anną Brzezińską, przedstawicieli Płockiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, na czele z Panem Wiceprezesem Zarządu Pawłem Pachniewskim oraz Panią Anetę Wochowską – specjalistę ds. kadr oraz Rzecznik Etyki PPP-T S.A. w Płocku. Firmę Repro Sp. z o.o. reprezentował Prezes Zarządu Pan Wojciech Gontarek, zaś firmę ASBUD jej Właściciel Piotr Skalski.
      Z ramienia firmy „ERAL” gościliśmy Panią Prezes Magdalenę Bieniek oraz Panią Joannę Wierzbicką. Miło również nam było z powodu pierwszej wizyty w Kancelarii przedstawiciela PWSZ w Płocku Pełnomocnika Rektora ds. pozyskiwania funduszy europejskich i dotacji Panią mgr Joannę Cecelak oraz przedstawiciela firmy STOLDREW Panią Katarzynę Budnicką - specjalistę ds. kadr. W podwójnej roli wystąpił Pan Prezes Krzysztof Izmajłowicz reprezentując jako Prezes Zarządu SITA Płocka Gospodarka Komunalna.
Wielkie podziękowania należą się Panu Jarosławowi Kozłowskiemu za przygotowanie i poprowadzenie ciekawej prelekcji.


Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie mając nadzieję, że czas u nas spędzony okazał się owocnym.

  
  
  

  
  
  

2 grudnia 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniach 1-2 grudnia 2016 r. w Hotelu Warmia Park w miejscowośći Pluski koło Olsztynka odbyło się kolejne, organizowane przez Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego w Płocku szkolenie omawiające zagadnienia związane z windykacją należności. Zostało ono ponownie przygotowane i przeprowadzone przez adw. Marcina Piotrowskiego i aplikanta adwokackiego Piotra Strzałkowskiego, stanowiąc kontynuację spotkania styczniowego omawiającego tę samą tematykę.
Serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Była to dla nas wielka przyjemność.

  
  
  

29 listopada 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   Miło nam zakomunikować iż zostaliśmy wyróżnieni mianem Stałego Partnera Biznesowego PPP-T S.A. w Płocku, dzięki czemu znaleźliśmy się w wąskim gronie podmiotów współtworzących program Pakiet Usług Własnych PPP-T S.A. w Płocku.

Bardzo dziękujemy za okazane nam zaufanie. Mamy nadzieję, że sprostamy Państwa oczekiwaniom.

  
  
  

  
  
  

25 listopada 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   25 listopada 2016 r. adw. Marcin Piotrowski brał udział w III Edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. ”Przedsiębiorczość w XXI w.”, organizowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wspólnie z dr hab. Jackiem Pasiecznym, dr inż. Przemysławem Dublem i doktorantem Pawłem Kłobukowskim wystąpił na panelu plenarnym pod tytułem "Przedsiębiorczość regionalna".
      Przedmiotem spotkania było omówienie istotnych zagadnień związanych z mechanizmami stymulującymi przedsiębiorczość lokalną oraz czynnikami hamującymi jej rozwój.

  
  


  
  
  

18 listopada 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   18 listopada 2016 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Płocku, adw. Marcin Piotrowski wspólnie z aplikantem adwokackim Piotrem Strzałkowskim - będącym dumnym absolwentem tego Liceum, przeprowadzili dla uczniów klas drugich szkolenie pt. „Odpowiedzialność karna i wykonawcza w Polsce” w ramach wspierania akcji „Adwokatura Młodzieży”.
      Prowadzący zaprezentowali nie tylko ważne zagadnienia teoretyczne, ale także praktyczne aspekty stosowania prawa, za cel stawiając sobie szeroko rozumianą profilaktykę i popularyzację wiedzy prawniczej.

Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu.

  
  
  

30 czerwca 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W czerwcu 2016 r. w miesięczniku „Palestra. Pismo Adwokatury Polskiej” został opublikowany artykuł naukowy autorstwa adw. Marcina Piotrowskiego pt. „Krytycznie o trybie ścigania przestępstwa zgwałcenia.”.
      Artykuł ten powstał dla uczczenia obchodów 40 rocznicy powstania Izby Adwokackiej w Płocku. Publikacja nawiązuje do zmian legislacyjnych związanych ze zmianą trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia i zawiera krytyczną ocęnę tej regulacji.


  
  
  

23 kwietnia 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W kwietniu 2016 r. adw. Marcin Piotrowski, adw. Maciej Reczek i adw. Robert Kamiński przeprowadzili kolejną już edycję warsztatów pt.”Mobbing”, które zostały zorganizowane dla pracowników firmy "Opeus Sp. z o.o." w siedzibie tejże Spółki.
      Zajęcia miały charakter prewencyjny i uświadamiający zagrożenia zjawiskiem oraz przybliżały sposoby jego zwalczania.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie.

  
  
  

27 lutego 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W lutym 2016 r. na łamach Gazety Wyborczej ukazał się artykuł pod tytułem „Dziwna windykacja. Dług czy próba wyłudzenia?”. Zwracamy uwagę na poruszoną materię z uwagi na fakt częstego powtarzania się podobnych sytuacji również w naszej praktyce i przestrzegamy przed pochopnymi i nierozsądnymi działaniami. Tego typu przypadki nie są bowiem odosobnione. Mamy nadzieję, że spostrzeżenia zawarte w artykule, w tym uwagi Adwokata Marcina Piotrowskiego przyczyniają się do tego, by skutecznie unikać tego typu problemów.

Zapraszamy do lektury artykułu.

  
  
  

15 stycznia 2016

‾‾‾‾‾‾‾‾‾   W dniach 14-15 stycznia 2016 r. w Hotelu "Warmia Park" w miejscowości Pluski koło Olsztynka odbyło się organizowane przez Izbę Gospodarczą Regionu Płockiego w Płocku szkolenie omawiające zagadnienia związane z windykacją należności. Zostało ono przygotowane i przeprowadzone przez adw. Marcina Piotrowskiego, adw. Aleksandrę Polińską i aplikanta adwokackiego Piotra Strzałkowskiego.
      Serdecznie dziękujemy Zarządowi IGRP w Płocku oraz Pani Annie Brzezińskiej za zaproszenie, zaś uczestnikom za liczne przybycie i niespotykaną aktywność. Niewątpliwie wysoka frekwencja oraz bardzo duże zaangażowanie są asumptem do kontynuowania omawiania wyżej wymienionych zagadnień i zgodnie z naszym zobowiązaniem, w przypadku ponownego zaproszenia - powrócimy.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.


14 października 2014

„Wszystko dobre, co się dobrze kończy”

W imieniu swoim oraz Pracowników Kancelarii opracowujących tę - jakże duże emocje budzącą sprawę, składam serdeczne podziękowania Naszym Mandantom za okazane zaufanie oraz bardzo dużo cierpliwości do Naszych poczynań.
Wspólnie z Państwem bardzo się cieszymy z tak pomyślnego zakończenia sprawy.
Na marginesie - nieco ze smutkiem, należy odnotować syndrom naszych czasów. Otóż informacje medialne o zatrzymaniu „Trzech Policjantów” były wydarzeniem dnia 28 kwietnia 2008 roku i obiegły wszystkie serwisy informacyjne czołowych polskich mediów. Informacja zaś podana po sześciu latach od tamtych zdarzeń na temat utrzymania w mocy wyroku uniewinniającego przez Sąd Apelacyjny w tej sprawie - została potraktowana niezwykle marginalnie.
Ale wszystko dobre, co się dobrze kończy.  
  
  

  

Kontakt


  
  
  

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Marcin Piotrowski

ul. Obejście 22B
09-402 Płock
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

tel./fax 024/ 366-39-90
  
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

e-mail:
kancelaria.m.piotrowski@gmail.com
  
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

  Przyjęcia Interesantów:

Poniedziałek - Adwokat Maciej Reczek w godzinach: 16:00 - 18:00
lub po telefonicznym uzgodnieniu

  

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

  

Wtorek - Adwokat Aleksandra Polińska w godzinach: 16:00 - 18:00
lub po telefonicznym uzgodnieniu

  

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

  

Środa - Adwokat Robert Kamiński w godzinach: 16:00 - 18:00
lub po telefonicznym uzgodnieniu

  

‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾

  

Czwartek - Adwokat Marcin Piotrowski w godzinach: 16:00 - 18:00
lub po telefonicznym uzgodnieniu